Totuuden Ystävät

Olet täällä:  Etusivu > Yhdyskuntajärjestys

Yhdyskuntajärjestys

Totuuden Ystävät -nimisen rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan
yhdyskuntajärjestys
 
1 §.
Yhdyskunnan nimi on Totuuden Ystävät ja kotipaikka Helsingin kaupunki.
 
2 §.
Yhdyskunnan tarkoitus ja toimintamuodot ilmenevät yhdyskunnan tunnustuksesta ja julkisen uskonnonharjoituksen muodoista Suomen asetuskokoelmassa no 33/1958 julkaistusta selvityksestä:
 
”Vakaumuksemme on, että "Jumala", Ikuinen Voima, on persoonaton ykseys, joka on aina ollut ja tulee ikuisesti olemaan. Maailmankatsomukseemme sisältyy, että olevaisuus ja me itse olemme osa Ikuista Voimaa.
 
Vakaumuksemme on, että jokaisella ihmisellä on vapaus, oikeus ja velvollisuus luoda itse omakohtaisesti jumal-suhteensa. Ikuisen Voiman ja ihmisen välillä ei saa olla välittäjää.
 
Vakaumuksemme on, että pyrkimällä totuuteen, vastustamalla valhetta ja tietämättömyyttä, sekä edistämällä viisauden saavuttamista me palvelemme ja rakastamme Ikuista Voimaa ja siten saavutamme ihmisenä olemisen täyttymyksen.
 
Vakaumuksemme on, että meidän on uhrauduttava ihmisyyden puolesta taistelussa valhetta, itsekkyyttä ja tietämättömyyttä vastaan ja siinä mielessä pyrittävä yhteiskuntaluokkien, kansojen ja rotujen väliseen veljeyteen, vapauteen ja tasa-arvoisuuteen.
 
Yhdyskuntamme ei käytä pappeja, vaan jokainen jäsen saa vihkiä avioliittoon pyrkivät, antaa lapsille nimen ja haudata vainajat. Näiden palvelusten on oltava maksuttomia. Yhdyskunnan jäseniltä ei saa periä maksuja (ns. kirkollismaksuja, kymmenyksiä jne.) yhdyskuntaan kuulumisesta.
 
Tehdessämme Ikuista Voimaa tunnetuksi ja rakastaessamme ja palvellessamme sitä, järjestämme kokous-, juhla- ja esitelmätilaisuuksia.
 
Totuuden Ystävät -nimisen yhdyskunnan uskonnolliset käsitteet perustuvat tieteelliseen maailmankatsomukseen, eikä niillä ole mitään tekemistä kristinuskon, Raamatun, Koraanin yms. kanssa, vaan on se täysin itsenäinen totuuteen pyrkivä elämänkatsomus.”
 
Yhdyskunnan jäseniksi yhdyskunnan hallitus voi ottaa henkilöitä, jotka rakastavat totuutta ja hyväksyvät yhdyskunnan periaatteet. Yhdyskunnan hallitus voi erottaa jäsenen, jota ei pidetä sopivana olemaan yhdyskunnan jäsenenä.
 
Jäseneksi ei voida hyväksyä henkilöä, joka on toisen uskonnollisen yhdyskunnan jäsen. Jos Totuuden Ystävien jäsen liittyy toiseen uskonnolliseen yhdyskuntaan, katsotaan hänen eronneen Totuuden Ystävistä.
 
3 §.
Alle kaksitoistavuotias lapsi voidaan liittää yhdyskunnan jäseneksi, jos hänen huoltajansa yhdessä sitä kirjallisesti pyytävät. 
 
Kaksitoista vuotta täyttänyt nuori voidaan ottaa yhdyskunnan jäseneksi, jos hän sitä tahtoo ja hänellä on liittymisestään yhteisymmärrys huoltajiensa kanssa.

4 §.
Tarkoitusperiensä edistämiseksi yhdyskunta on oikeutettu toimeenpanemaan julkisia ja yksityisiä kokous-, juhla- ja esitelmätilaisuuksia, julkaisemaan ja levittämään kirjoja sekä sanoma- ja aikakauslehtiä, omistamaan kiinteistöjä, perustamaan kouluja ja parantoloita sekä hyväntekeväisyyslaitoksia ja harjoittamaan muuta samanlaista toimintaa.
 
Yhdyskunta voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.
 
5 §.
Yhdyskunnan tilikausi on kalenterivuosi.  Yhdyskunnan varsinainen kokous pidetään joka kolmas vuosi maaliskuussa.  Yhdyskunnan ylimääräisiä kokouksia pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään 1/2 yhdyskunnan äänioikeutetuista jäsenistä sitä yhdyskunnan hallitukselta määrättyä asiaa varten kirjallisesti pyytää.  

6 §.
Yhdyskunnan varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset kutsuu koolle hallitus.  Kutsut yhdyskunnan kokouksiin on lähetettävä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jokaiselle yhdyskunnan jäsenelle henkilökohtaisena kirjeenä siihen postiosoitteeseen, jonka tämä viimeksi on yhdyskunnalle ilmoittanut. 

7 §.
Yhdyskunnan kokouksissa toimii hallituksen puheenjohtaja puheenjohtajana, ja kaikilla yhdyskunnan 18 vuotta täyttäneillä jäsenillä on yksi ääni. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, lukuun ottamatta 12 §:ssä mainittuja asioita. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni äänestyksen tuloksen, vaaleissa kuitenkin arpa.
 
8 §.
Yhdyskunnan varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. esitetään yhdyskunnan kolmen edellisen toimintavuoden vuosikertomukset, tilinpäätökset ja tilintarkastajain lausunnot,
2. päätetään esitettyjen tilinpäätösten vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle,
3. valitaan muut hallituksen jäsenet paitsi puheenjohtaja,
4. valitaan seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi tilintarkastaja ja hänelle yksi varamies,
5. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 
9 §.
Yhdyskunnan asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdestä viiteen (1-5) varsinaista jäsentä ja nollasta kahteen  (0-2) varajäsentä.  Hallituksen puheenjohtajaa lukuun ottamatta valitaan hallituksen muut varsinaiset ja mahdolliset varajäsenet kolmivuotiskaudeksi.  Heidän toimikautensa alkaa valinnan tehneen kokouksen päätyttyä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhdyskunnan kokouksen päätyttyä.
 
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja kaikkiaan vähintään puolet hallituksen jäsenistä osallistuu päätöksentekoon.
 
Hallituksen puheenjohtajana toimii yhdyskunnan esimies, jonka yhdyskunnan hallitus määräämättömäksi ajaksi nimittää.
 
10 §.
Yhdyskunnan nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin ja hallituksen siihen yhdyskunnan jäsenten keskuudesta määräämät toimihenkilöt kukin yksin.

11 §.
Yhdyskunnan toimintaa ylläpidetään sen saamilla tuloilla ja vapaaehtoisin lahjoin. Jäseniä ei voida velvoittaa suorittamaan jäsenmaksuja yhdyskunnalle.
 
12 §.
Päätös yhdyskunnan purkamiseksi voidaan tehdä ainoastaan, jos kaikki läsnä olevat äänioikeutetut yhdyskunnan jäsenet ovat asiasta yksimielisiä ja asian käsittelemisestä on kokouskutsussa mainittu. Tämän momentin muuttaminen voidaan samoin tehdä vain yksimielisesti.  
 
Yhdyskuntajärjestyksen muuttamiseen muilta osin vaaditaan 2/3 yhdyskunnan kokouksessa annetuista äänistä ja että asian käsittelemisestä on kokouskutsussa mainittu.  
 
13 §.
Jos yhdyskunta purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan sen varat Pääkaupunkiseudun ateistit ry:lle sen periaatteiden mukaiseen tarkoitukseen käytettäväksi.
 
14 §.
Muissa kohdin noudatetaan voimassaolevaa, kesäkuun 6. päivänä 2003 annettua uskonnonvapauslakia.
 
*   *   *
[Yhdyskunnan tunnustus ja julkisen uskonnonharjoituksen muodot on julkaistu Suomen
asetuskokoelmassa no 33/1958.  Tämä yhdyskuntajärjestyksen muutos on hyväksytty yhdyskunnan ylimääräisessä kokouksessa 31.5.2007 ja rekisteröity 2.7.2007.]

Yhdyskuntajärjestys pdf-tiedostona

 

 

« Edellinen Ylös Seuraava »
Ylös
Sivu
Valikko
Uutiset

Kysymyksiä ja vastauksia

K: Sain netistä tiedon, että teidän yhteisöllänne olisi vihkimisoikeus. Mitä edellyttää, että voisimme saada teidät vihkimään meidät?

V: Rekisteröitynä uskonnollisena yhdyskuntana Totuuden Ystävillä ei enää ole vihkimisoikeutta, se poistui lakimuutoksen yhteydessä syksyllä 2008.

Muutoksessa vihkimisoikeus muuttui henkilökohtaiseksi, jota yhdyskunta anoo jäsenilleen ja kenelläkään jäsenistämme ei ole anottu vihimisoikeutta.

 

Palautelaatikko

Palautetta voi lähetää vasemman reunan kirjekuoresta aukeavalla lomakkeella. Webmaster valitsee julkaistavan palautteen.


Millainen kohtalo on pakanoilla, jotka eivät ole koskaan kuulleet teidän uskonnostanne? Entä ateisteilla, jotka kieltävät uskonnot? Entä ne edesmenneet, jotka elivät ennen uskontonne perustamista?

- Jokainen on osa Ikuista voimaa.

Ylös
Sivu
Valikko
Uutiset
Ylös
Sivu
Valikko
Uutiset

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Kirjaannu