Uskontunnustus

Totuuden Ystävät nimisen yhdyskunnan tunnustus ja julkisen uskonnonharjoituksen muodot:

Vakaumuksemme on, että "Jumala", Ikuinen Voima, on persoonaton ykseys, joka on aina ollut ja tulee ikuisesti olemaan. Maailmankatsomukseemme sisältyy, että olevaisuus ja me itse olemme osa Ikuista Voimaa.


Vakaumuksemme on, että jokaisella ihmisellä on vapaus, oikeus ja velvollisuus luoda itse omakohtaisesti jumal-suhteensa. Ikuisen Voiman ja ihmisen välillä ei saa olla välittäjää. Vakaumuksemme on, että pyrkimällä totuuteen, vastustamalla valhetta ja tietämättömyyttä, sekä edistämällä viisauden saavuttamista me palvelemme ja rakastamme Ikuista Voimaa ja siten saavutamme ihmisenä olemisen täyttymyksen.


Vakaumuksemme on, että meidän on uhrauduttava ihmisyyden puolesta taistelussa valhetta, itsekkyyttä ja tietämättömyyttä vastaan ja siinä mielessä pyrittävä yhteiskuntaluokkien, kansojen ja rotujen väliseen veljeyteen, vapauteen ja tasa-arvoisuuteen. Yhdyskuntamme ei käytä pappeja, vaan jokainen jäsen saa vihkiä avioliittoon pyrkivät, antaa lapsille nimen ja haudata vainajat. Näiden palvelusten on oltava maksuttomia. Yhdyskunnan jäseniltä ei saa periä maksuja (ns. kirkollismaksuja, kymmenyksiä jne.) yhdyskuntaan kuulumisesta.


Tehdessämme Ikuista Voimaa tunnetuksi ja rakastaessamme ja palvellessamme sitä, järjestämme kokous-, juhla- ja esitelmätilaisuuksia.


Totuuden Ystävät -nimisen yhdyskunnan uskonnolliset käsitteet perustuvat tieteelliseeen maailmankatsomukseen, eikä niillä ole mitään tekemistä kristinuskon, Raamatun, Koraanin yms. kanssa, vaan on se täysin itsenäinen totuuteen pyrkivä elämänkatsomus.

 

Uskontunnustus pdf-tiedostona