Lausunnot

Lausunnot ovat pdf-tiedostoja.


 

Antamamme lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi valtioneuvostosta annetun lain muuttamisesta - ministerin juhlallinen vala ja vakuutus > 9.4.2018


Perusopetuksen tuntijaon uudistamistyöryhmälle antamamme lausunto > 2.2.2012


Poliisihallitukselle antamamme lausunto ohjeluonnoksesta koskien arpajais- ja rahankeräystoimintaa kirkkokuntien ja uskonnollisten yhdyskuntien toiminnan yhteydessä > 15.10.2010


Opetus- ja kulttuuriministeriölle antamamme lausunto työryhmämuistiosta Perusopetus 2020 - yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijako > 3.9.2010


Puolustusministeriölle antamamme lausunto toimikunnan mietinnöstä Jehovan todistajien vapauttaminen asevelvollisuuden suorittamisesta 5.3.2008


Oikeusministeriölle antamamme lausunto vihkimisoikeustyöryhmän mietinnöstä  > 31.1.2006


Opetusministeriölle antamamme lausunto rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien valtionavustustyöryhmän mietinnöstä  > 23.6.2005


Opetusministeriölle antamamme lausunnot Uskonnonvapauskomitean välimietinnöstä > 17.12.1999 ja mietinnöstä > 15.6.2001


 

 

Muokattu viimeksi: 10.4.2018 06:14